0867 844 379         cskh@etok.vn          6th Floor, 41 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, HCMC Follow ETOK at! 

Mình là giáo viên môn toán, lý, hoá cấp 2 và vật lý cấp 3. Có 10 năm kinh nghiệm gia sư các môn toán, lý, hoá. Mình sẽ giúp các bạn học nhẹ nhàng mà siêu hiệu quả nhé. Không gì là không thể chỉ cần kiên trì và cố gắng các bạn nhé!


Ngô Thị Huyền

166,000 ₫ 166,000 ₫ / 90 mins Secondary Physics
166,000 ₫ 166,000 ₫ / 90 mins HS Physics
215,800 ₫ 215,800 ₫ / 90 mins Secondary Physics (Group)
215,800 ₫ 215,800 ₫ / 90 mins HS Physics (Group)

Click on to view and select time slots for the day (time format: 24H)

Legend: Available Unavailable
Timezone: Asia/Jakarta
December 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29
30
1
2
3
1
2
January 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
February 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31
1
2
3
4
5
6
March 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
1
2
3
April 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
29
30
31
1
May 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
June 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30
31
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Scroll for more dates >>
Timezone: Asia/Jakarta
December 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29
30
1
2
3
1
2
January 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
February 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31
1
2
3
4
5
6
March 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
1
2
3
April 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
29
30
31
1
May 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25
26
27
28
29
30