0867 844 379         cskh@etok.vn          Lầu 6, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TPHCM Follow ETOK at! 

Hi! I am Teacher Anna, I graduated with the Bachelor of Science in Secondary Education major in English. I have been teaching English since 2012. I can teach you English grammar, vocabulary and pronunciation


Annalyn Dinoy

52.000 ₫ 52.000 ₫ / 10 phút (1 kèm 1)
156.000 ₫ 156.000 ₫ / 30 phút (1 kèm 1)
312.000 ₫ 312.000 ₫ / 60 phút (1 kèm 1)

Nhấn vào để xem và chọn lịch (thời giờ xác lập theo kiểu 24 giờ)

Chú thích: Lịch còn trống Lịch đã bận
Múi giờ: Asia/Jakarta
tháng 1 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
tháng 2 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
31
5
6
12
13
19
20
26
27
1
2
3
4
5
6
tháng 3 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
28
5
6
12
13
19
20
26
27
1
2
3
tháng 4 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
28
29
30
31
2
3
9
10
16
17
23
24