0867 844 379         cskh@etok.vn          Lầu 6, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TPHCM Follow ETOK at! 

Tôi là một giáo viên đã có nhiều năm kinh nghệm gia sư và luyện thi. 

Tiêu chí dạy học của tôi đó là “Tâm lí – Đơn giản – Hiệu quả”

Tâm lí với học sinh, dạy học một cách đơn giản nhưng học sinh hiểu bài hiệu quả.


Nguyễn Trương Mỹ Duyên

166.000 ₫ 166.000 ₫ / 90 phút Hóa học cấp 2
215.800 ₫ 215.800 ₫ / 90 phút Hóa học cấp 2 (Nhóm)

Nhấn vào để xem và chọn lịch (thời giờ xác lập theo kiểu 24 giờ)

Chú thích: Lịch còn trống Lịch đã bận
Múi giờ: Asia/Jakarta
tháng 1 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
tháng 2 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
31
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
1
2
3
4
5
6
tháng 3 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
28
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
1
2
3
tháng 4 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
28
29
30
31
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
1
tháng 5 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1
2
3
4
5
tháng 6 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
30
31
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
1
2
3
tháng 7 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
27
28
29
30
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
Gạt màn hình sang trái để chọn thêm tháng  >>
Múi giờ: Asia/Jakarta
tháng 1 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
tháng 2 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
31
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
1
2
3
4
5
6
tháng 3 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
28
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
1
2
3
tháng 4 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
28
29
30
31
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
1
tháng 5 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1
2
3
4
5
tháng 6 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
30
31
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
1
2
3
tháng 7 2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
27
28
29
30
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
Gạt màn hình sang trái để chọn thêm tháng  >>
Số tiết học
90 phút Hóa học cấp 2 - 0
90 phút Hóa học cấp 2 (Nhóm) - 0

Tổng cộng: 0 ₫